Bådelaugets nyhedsbrev, Tilmeld dig herunder

På info mødet vil bestyrelsen informere om muligt klubsamarbejde med Hørby Bådelaug og Holbæk Dykkerklub.

Endvidere vil bestyrelsen orientere om klubbens byggesag mht. grillhytte og shelter; Proceduren om tilladelserne fra kommunen og indkomne klager fra nabohøring.

Infomødet afholdets i Klubhuset: Søndag d. 14. oktober 2018 kl. 14.00