På info mødet vil bestyrelsen informere om muligt klubsamarbejde med Hørby Bådelaug og Holbæk Dykkerklub.

Endvidere vil bestyrelsen orientere om klubbens byggesag mht. grillhytte og shelter; Proceduren om tilladelserne fra kommunen og indkomne klager fra nabohøring.

Infomødet afholdets i Klubhuset: Søndag d. 14. oktober 2018 kl. 14.00