Om Hørby Havn

Beliggenhed
Kattegat, Isefjord, Holbæk Fjord
55°44,1’N 11°42,4’E – kort 116

Havnen
Havnen ejes af Holbæk kommune, er beliggende ca. 0,8 sm N for Holbæk Havn.
Dybder
Dybden i indsejlingen 2,0 m. I selve havnen 2,0 m og ved den N-lige bro (jollebro) 1,5 m. Se i øvrigt plan.
Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 12 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m.
Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Storm fra W gennem N til NE kan give indtil 1,5 m højvande og storm fra E gennem S til SW indtil 1,2 m lavvande.
Strøm
Strømmen følger kystlinien, men er svag.
Fartbegrænsning
Langsom fart.

Afmærkning

Stager med grøn topbetegnelse markerer E-lige uddybningsgrænse. Se i øvrigt plan.
Fyr
På den S-lige læmoles hoved et vinkelfyr, der viser hvidt, rødt og grønt lys med formørkelser. Rød pæl med hvidt bælte.
Kabler
Kabelfelt umiddelbart W for indsejlingen.
Ankerplads
S og W for havnen.
Ankringsforbud
I havnen er etableret et issikringsanlæg (bobleanlæg), hvorfor brug af anker er forbudt overalt i havnen.
Ressourcer
El og vand på broerne. Brændstof 1 km. Slæbested til mindre både. En 500-kg mastekran.
Havnekontor
Telefon 93 86 77 41
Toldklarering
Toldcenter Sydvestsjælland.
Telefon 56 67 73 00
Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens værker samt af en linie mellem yderenderne af molerhovederne.
Særlige bestemmelser
Regler for sejlads.
For sejladsen i renden ved indsejlingen i Holbæk Fjord gælder de i Søfartsstyrelsens “Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande” anførte bestemmelser, herunder følgende særregel:
Det udgående skib skal vente på det indgående.

Ordensbestemmelser.
(Uddrag af Havnereglement af 3. april 2016 for Hørby Lystbådehavn)
For overholdelse af orden gælder “Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” med den tilføjelse, at:
ankring er forbudt inden for havnens ydre værker pga. bobleanlæg