2. april 2020
Formanden orienterer
Oversigt over Myndighedernes anbefalinger


22. marts 2020
Status på generalforsamling og klubhus
Havnefogeden orienterer


19. marts 2020
Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona
Kære medlemshavn


17. marts 2020
Coronatiltag lukker klubhuset
Klubhuset lukker onsdag kl. 10.00


 9. marts 2020
Seneste bestyrelsesreferater
Læs Bestref 2 +3 HER