Sikkerhedspolitik for ungdomsafdelingen i Hørby Bådelaug Hørby færgevej 45

Følgebåd:
• Følgebåden føres af instruktører/ungdomsudvalget.
• Havneudvalget sikrer at følgebåden er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.
• Nødudstyr der skal være ombord: ankergrej, øse, årer og kasteline.
• Skader/fejl på følgebåd anmeldes til havneudvalg.
• Brændstof skal opbevares i godkendte beholdere.

Bådene:
• Bådene samt udstyr kontrolleres af instruktør sammen med eleverne før sejlads.
• Fejl/mangler meddeles til ungdomsudvalget.
• I båden skal forefindes: øse samt desuden kasteline i kølbådene.

Sejlads:
• Sejlerne skal altid benytte redningsvest/svømmevest når han/hun er i sejljollen/følgebåden.
• Instruktøren afgør om det er forsvarligt at gennemføre pågældende træningspas, (men det er til enhver tid sejleren selv der afgør om han/hun ønsker at sejle).
• I klubhuset skal der forefindes en førstehjælpskasse og telefonliste på forældre/ungdomsudvalg/havnefoged samt sikkerhedspolitik for ungdomsafdelingen i Hørby bådelaug.

Nødsituationer med personskade:
• Instuktør/følgebåd alarmerer 112. Hvor der oplyses om: Klubbens adresse: Hørby Færgested 4300 Holbæk og hvor tilskadekomne befinder sig m.v.
• Ungdomsudvalget underretter forældre.
• Instruktører tager sig af øvrige elever.

Forsikringsforhold:
• Sejlklubben er medlem af Dansk Sejlunion og dermed dækket af DIF´s kollektive forsikringer. Forsikringen dækker ansvar og arbejdsskade for frivillige og ansatte i klubben.
• Forsikringen dækker ikke den aktive (eleven). Den aktive skal selv forsikre sig, hvis det ønskes.
• Klubbens sejljoller og følgebåd dækkes ikke af den kollektive forsikring.

Udarbejdet af ungdomsudvalget november 2011